СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Наслаждавайте се на Ballantine’s отговорно.

В Ballantine's сме поели ангажимент за отговорна консумация и затова трябва да се уверим, че сте навършили законоустановената възраст за консумация на алкохол и законът позволява разглеждането на този уебсайт в държавата, в която се намирате. Вижте drinkaware.co.uk за фактите.

Насоки за социални медии за нашата общност:

Ballantine’s и всички дружества в рамките на групата Pernod Ricard имат дългогодишни традиции на ангажираност с отговорната консумация на алкохол. Чрез широк кръг от инициативи в партньорство с множество организации, включително браншови сдружения, регулатори и представители на публичните органи, Pernod Ricard и свързаните лица са твърдо ангажирани с насърчаване на отговорната консумация на алкохол и възпиране на злоупотребата с нашите продукти. Така че, въпреки че насърчаваме феновете да оставят коментари, снимки, видеоклипове и друго съдържание („Публикация“) в нашите социални канали, не можем да разрешим Публикации, които:

• включва лица, които са или изглеждат под законоустановената възраст за консумация на алкохол, включително включващи лица, свързвани с консумация на алкохол, които не са навършили или не изглеждат навършили законоустановената възраст за консумация на алкохол.

• са съставени от лице под законоустановената възраст за консумация на алкохол.

• насърчава закупуването или консумацията на алкохолни напитки от непълнолетни лица, или незаконна, безотговорна или неумерена консумация на алкохол.

• насърчава прекомерна консумация на алкохол заклеймява или критикува по какъвто и да е начин лица, чийто избор е да не консумират алкохол.

• показва безотговорната консумация на алкохол в положителна светлина или асоциира консумиране на алкохол със шофиране, работа с машини или участие в какъвто и да е вид опасна дейност.

• внушава, че алкохолните напитки имат каквито и да е физически, психологически или интелектуални ползи или допринася за успех в сексуалния живот.

• внушава, че алкохолните напитки дават смелост, увереност или помагат за преодоляването на лични или социални проблеми.

• възхвалява алкохолния градус, относително високото алкохолно съдържание или ефекта на интоксикация от питието.

• споменава консумацията на алкохол във връзка с каквото и да е незаконно, противообществено, опасно, агресивно или насилствено поведение. Запазваме си правото да премахваме или коментираме всяка Публикация, която по наша преценка е недопустима, нежелателна, неподходяща или в нарушение на тези насоки в който и да е от нашите социални канали. За повече информация относно нашия ангажимент за отговорна консумация на алкохол посетете drinkaware.co.uk и/или responsibledrinking.eu and/or discus.org/responsibility. Използвайки този уебсайт се съгласявате с Политиката за безопасност и Условията.

© 2017 Chivas Brothers International Limited.