Ballantine's Chevron

НИЕ СМЕ БЕЗКОМПРОМИСНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАШЕТО УИСКИ,

ТОЧНО КАКТО СИ ПОСТАВЯШЕ ЗА ЦЕЛ ДЖОРДЖ БАЛЪНТАЙН.
ОСТАНЕТЕ ВЕРНИ НА СЕБЕ СИ.НИЕ СМЕ БЕЗКОМПРОМИСНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАШЕТО УИСКИ,

ТОЧНО КАКТО СИ ПОСТАВЯШЕ ЗА ЦЕЛ ДЖОРДЖ БАЛЪНТАЙН.
ОСТАНЕТЕ ВЕРНИ НА СЕБЕ СИ.