Ballantine's Chevron

НИЕ СМЕ БЕЗКОМПРОМИСНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАШЕТО УИСКИ,

ТОЧНО КАКТО СИ ПОСТАВЯШЕ ЗА ЦЕЛ ДЖОРДЖ БАЛЪНТАЙН.
ОСТАНЕТЕ ВЕРНИ НА СЕБЕ СИ.

WHISKY