We're sorry Ballantines.com won't work in this browser

Try the Edge browser

УСЛОВИЯ

Добре дошли в уебсайта на BALLANTINE’S. Изложените по-долу условия на ползване („Условията“) регламентират Вашето използване на нашия уебсайт с адрес (www.ballantines.com), което включва без ограничения началната страница, микросайтовете, началния екран при зареждане („splash“ страницата) и всички други страници под същото име на домейн от най-високо ниво, всички уебсайтове на трети лица с търговската марка на BALLANTINE’S и цялото съдържание в тях ( „Уебсайтът“), предоставян от оператора на уебсайта Chivas Brothers International Limited [Чивас Брадърс Лимитид], дружество, регистрирано в Шотландия под дружествен номер SC646563 и с адрес на управление на Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton, G82 2SS („Оператор“ или „ние“). Можем да променяме Условията периодично и по всяко време, без да Ви уведомяваме за това, като публикуваме такива промени в Уебсайта. С ПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ПРИДЪРЖАТЕ КЪМ ТЯХ. Ако не сте съгласни с тези Условия, не можете да получите достъп до или другояче да използвате Уебсайта. С ползването на Уебсайта след всяко изменение на Условията се съгласявате да бъдете обвързани с всяко такова изменение на Условията.

ВЪЗРАСТОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА УПОТРЕБАТА НА УЕБСАЙТА

  1. Този уебсайт е предназначен за ползване и развлечение единствено (i) от лица, навършили установената със закон възраст за закупуване и консумация на алкохолни напитки в юрисдикцията, в която са установени или, при достъп до Уебсайта от различна юрисдикция, тази в юрисдикцията, в която се осъществява достъпа до Уебсайта и (ii) в случаите, когато продажбата, консумацията и рекламата на алкохол е разрешена в съответната юрисдикция.
  2. За достъп до или друга употреба на Уебсайта (i) трябва да сте достигнали или преминали установената със закон възраст в юрисдикцията, в която пребивавате или юрисдикцията, от която осъществявате достъп до Уебсайта (което е приложимо) и (ii) продажбата, консумацията и рекламата на алкохол трябва да бъдат разрешени в тази юрисдикция. Лицата под установената със закон възраст или пребиваващи в юрисдикция, където продажбата, консумацията и/или рекламата на алкохол не е разрешена, не трябва да използват Уебсайта по никакъв начин.

СОЦИАЛНИ МЕДИЙНИ ПЛАТФОРМИ И ДРУГИ ЛИНКОВЕ ОТ И ДО УЕБСАЙТА

3. Уебсайтът може да включва линкове към социални медийни платформи включително и не само: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Flickr („Социални медийни платформи“). Като част от наличните на Уебсайта услуги и неговото използване от Вас най-общо, можете да последвате линк към Социални медийни платформи от Уебсайта, можете да споделяте линка в Уебсайта или линк към определени части на Уебсайта на Социални медийни платформи, можете да качвате в Уебсайта снимки или друго съдържание, което вече сте запазили в Социални медийни платформи (при условие, че такива снимки и/или съдържание са притежавани от Вас), можете да идентифицирате трети лица в Уебсайта чрез препратка към тяхната самоличност в Социалните медийни платформи (при условие че трябва винаги да сте получили съгласието на тези трети страни) или можете да осъществявате взаимодействие между Уебсайта и Социалните медийни платформи по всякакъв друг разрешен начин. При тези обстоятелства се съгласявате да спазвате настоящите Условия и условията на използваните Социални медийни платформи. Молим да имате предвид, че Социалните медийни платформи се ръководят от отделни условия и политики за поверителност, които можете да намерите на уебсайтовете на Социалните медийни платформи, до които се осъществява достъп.

4. Потвърждавате и се съгласявате, че не носим никаква отговорност за точността или наличността на информацията, предоставяна от уебсайтове, до които сте достигнали чрез линкове от Уебсайта („Свързани уебсайтове“). Връзките към Свързани уебсайтове не представляват потвърждение на или свързаност с Оператора на такива уебсайтове или съдържанието, продуктите, рекламата или други материали, представени в такива уебсайтове. Операторът не е автор, редактор или наблюдаващ на такива Свързани уебсайтове. Потвърждавате и се съгласявате, че Операторът не носи отговорност или дължи обезщетение, пряко или непряко, за каквато и да е вреда или загуба, действителна или предполагаема, вследствие на или във връзка с употреба или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги, предлагани на такива Свързани уебсайтове.

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ В УЕБСАЙТА

5.Предоставяме определени услуги на посетители на Уебсайта. Като цяло в този уебсайт можете да прочетете информация за нашите продукти, да гледате видеоклипове, документални и други филми, да слушате музика онлайн (в режим „поток на данни“ или stream), да изтегляте музика, да разкажете Ваша собствена история, да качвате Ваши собствени снимки, музика или друго съдържание, да идентифицирате трети лица във Вашата история, снимки или друго съдържание, да участвате в състезания, да водите чат-разговори с други посетители, да публикувате коментари в електронни панели за съобщения, да сваляте скрийнсейвъри или друг софтуер, да изпращате брандиран материал на приятели и др. („Услуги“ и Услугите представляват част от определението на „Уебсайта“).

6. Ние не настояваме, нито желаем да получаваме поверителна или тайна информация или материали от Вас чрез Уебсайта, чрез която и да е от Услугите, по електронна поща или по какъвто и да е друг начин. Всяка информация или материал, подавани от Вас, няма да се счита за поверителен или таен.

7. Посетителите са еднолично отговорни за всяка информация или материали, подавани от Вас чрез Уебсайта, независимо дали става дума за имена, лична информация, снимки, филми, истории, музика, идеи, творчески концепции, други материали, информация или данни от всякакъв вид и във всякакъв формат и друго съдържание, което публикувате в и чрез Уебсайта („Потребителска информация“).

8. Като подавате Потребителска информация към Уебсайта Вие декларирате и гарантирате, че тази информация е авторска за Вас и никое друго лице не разполага с каквито и да е права върху нея или че сте получили всички необходими съгласия и разрешителни, които Ви позволяват да подадете Потребителската информация към Уебсайта и дават възможност за нейната поява в Уебсайта. Потребителите се съгласяват, че Потребителската информация няма да включва съдържание, което е в нарушение на правата на трето лице, включително и не само права на интелектуална собственост, неприкосновеност на личния живот, публичност или каквото и да е друго лично или защитено право; съдържание, което е заблуждаващо или фалшиво; съдържание, което е незаконно; съдържание, което насърчава прекомерната или безотговорна консумация на алкохол; съдържание, което е или би могло основателно да се счита за подбуждащо омраза, представляващо клевета, дискриминационно, нецензурно, оскърбително, заплашително, обидно или порнографско или което подстрекава към насилие или съдържащо голи сцени или сцени на насилие или непровокирано насилие или отразяващо незаконна дейност; или съдържание с препратки към муниции и/или огнестрелно оръжие или продажба на тютюневи продукти. Посетителите ни дължат обезщетяват в пълен размер за нарушение на тези гаранции.

9.Ако сте подали към нас Потребителска информация, си запазваме правото да забавим нейното публикуване в Уебсайта по всяко време за целите на нашите процеси за одобрение. Освен това си запазваме и правото да премахнем всяка Потребителска информация или каквото и да е друго съдържание от Уебсайта по всяко време и по всякаква причина. Заради поетия от нас ангажимент за популяризиране на посланието за отговорна консумация на алкохол, изискваме от нашите потребители да бъдат разумни, отговорни и внимателни при взаимодействие с този уебсайт. Ние ще следим Потребителската информация и ще осигуряваме нейното съответствие с политиките за Корпоративна социална отговорност, Не разрешаваме Потребителска информация, която: (a) включва лице, което е или изглежда под законоустановената възраст за консумация на алкохол или е създадена от лице, ненавършило законоустановената възраст за консумация на алкохол; (b) включва лица, показани в снимки или видеоклипове, свързани с действието на консумация на алкохол, които не са или не изглежда да са на възраст над 25 години (Забележка: лицата на възраст между законоустановената за консумация на алкохол във вашата държава по местопребиваване и 24 години може да бъдат показвани, при условие че това не се извършва в контекст, който ги свързва с консумацията на алкохол, т.е. не се намеква, че току-що са консумирали или предстои да консумират алкохол); (c) насърчава закупуването или консумацията на алкохолни напитки от непълнолетни лица; (d) насърчава незаконна, безотговорна или неумерена консумация на алкохол (e) насърчава прекомерна консумация на алкохол; (f) заклеймява или критикува по какъвто и да е начин лица, чийто избор е да не консумират алкохол; (g) показва безотговорната консумация на алкохол в положителна светлина или асоциира консумиране на алкохол със шофиране, работа с машини или участие в какъвто и да е вид опасна дейност; (h) внушава, че алкохолните напитки имат каквито и да е физически, психологически или интелектуални ползи; (i) внушава, че алкохолните напитки дават смелост, увереност или помагат за преодоляването на лични или социални проблеми; (j) внушава, че консумацията на алкохолни напитки допринася за успех (например в областта на личните отношения, социалния успех, популярността, работата, спорта или намеква, че може да подобри умственото или физическото представяне; (k) възхвалява алкохолния градус, относително високото алкохолно съдържание или ефекта на интоксикация от питието; (l) споменава консумацията на алкохол във връзка с каквото и да е незаконно, противообществено, опасно, агресивно или насилствено поведение.

10. С подаването или изпращането на Потребителска информация към Уебсайта или Оператора предоставяте на Оператора освободено от лицензионни такси, неограничено, валидно за целия свят, безсрочно, неотменимо, неизключително и изцяло подлежащо на сублицензиране право и разрешение за употреба, възпроизвеждане, изменение, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни продукти от, разпространение, представяне и показване на такъв материал (изцяло или частично) по целия свят и/или за включването му в други разработки в каквато и да е форма, носител или технология, известни към момента или разработени в бъдеще. Също така гарантирате, че се отказвате неотменимо от всички „,морални права“ върху публикувани материали в полза на Оператора.

11. Потребителите трябва да бъдат наясно, че когато доброволно разкриват лична информация (напр. потребителско име, адрес на електронна поща, телефонен номер) в или чрез публичните раздели на Уебсайта (напр. коментари, чат, информационни панели) такава информация е общодостъпна за и може да бъде събирана и използвана от други лица, което може да доведе до непоискани съобщения от други лица. Посетители и потребители на Уебсайта се приканват да действат внимателно при предоставянето на лична информация.

12.. Ако използвате Уебсайта за теглене на музика или други промоционални кампании за покупка, където Ви се предоставя потребителски код за идентификация, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трето лице. Имаме правото по наше усмотрение да деактивираме всеки потребителски код за идентификация или парола, независимо дали е избран от нас или предоставен от нас, по всяко време. Всяко изтегляне на музика или слушане онлайн са за Ваше собствено, нетърговско ползване. Съгласявате се да не:

(a) размножавате, възпроизвеждате, „рипвате“ (rip), записвате, предоставяте на широката общественост или другояче използвате каквато и да е част от изтеглените или слушаните онлайн музикални произведения или каквато и да е част от тях по начин, който не е изрично разрешен по настоящите условия;

(b) продавате или опитвате да продавате покана за достъп дои изтеглени музикални произведения или препродавате код, използван за достъп до услуга за изтегляне на музика;

(c) предоставяте личния си идентификационен код или използвате личния идентификационен код на друго лице;

(d) извършвате обратен инженеринг, декомпилация, деасемблиране, видоизменение или създаване на производни продукти на базата на изтеглени музикални произведения, слушана онлайн музика или каквато и да е тяхна част;

(e) заобикаляте която и да е технология, използвана от нас, нашите лицензодатели или трето лице за защита на съдържанието, което е достъпно през Уебсайта.

В допълнение към горното се съгласявате да положите всички възможни усилия за възпрепятстване на неоторизирана употреба на изтеглена или слушана онлайн музика.

13. До разрешената по закона степен не носим отговорност за каквато и да е загуба или вреда, претърпяна от Вас в резултат на употребата или разкриването на каквато и да е част от Потребителската информация. Този параграф не засяга правата, които е възможно да Ви се полагат по законите за поверителност на данните, които защитават Вашата лична информация.

ЗАЩИТЕНИ ПРАВА

14. В отношенията между Вас и Оператора (включително нашите свързани лица, представляващи всяко едно дружество, което е част от групата на Pernod Ricard по всяко време („Дружество от групата“)), сме притежател и/или оторизиран потребител на всяка търговска марка и/или марка за услуга, появяваща се в Уебсайта и сме притежател на авторските права или лицензополучател на съдържанието и/или информацията в Уебсайта, освен ако не е посочено друго. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Условия, ползването на Уебсайта не Ви предоставя лиценз за каквото и да е съдържание, функции или материали, до които можете да имате достъп в Уебсайта. Всяка употреба на Уебсайта с търговска цел е строго забранена, освен ако не е разрешена в настоящите Условия или другояче одобрена от нас предварително в писмена форма. Нямате право да изтегляте или запазвате копие на каквото и да е съдържание или екранни изображения за каквато и да е цел, освен ако не е предвидено друго в настоящите Условия или разрешено в Уебсайта. Въпреки това имате право да отпечатвате 1 (едно) копие от информацията в Уебсайта единствено за Ваша лична употреба или архив. Ако използвате Уебсайта другояче, с изключение на предвиденото по-горе, е възможно да извършите нарушение на авторски или други права на Обединеното кралство или други държави или територии и да подлежите на санкции за такава неоторизирана употреба.

15. Не предоставяме лиценз или каквато и да е друга форма на оторизация на който и да е потребител за нашите търговски марки, марки за услуги, друг подлежащ на авторско право материал или друга интелектуална собственост чрез включването им в Уебсайта. Също така се съгласявате и потвърждавате, че всички идеи, концепции, методи, системи, дизайни, планове, техники или други подобни материали, които подавате или по друг начин съобщавате в Уебсайта, може да бъдат използвани от нас по всякакъв начин.

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

16. Потвърждавате и се съгласявате, че във връзка с Вашето ползване на Уебсайта трябва: (a) да си осигурите собствен достъп до Интернет и да заплащате всички такси за обслужване, свързани с такъв достъп и (b) да си осигурите цялото оборудване, което е необходимо за осъществяването на такъв достъп и връзка с Интернет, включително и без ограничение компютър, софтуер, модем и средство за свързване с или достъп до Интернет. Операторът не носи отговорност за каквито и да е неизправности, грешки, сривове или други нежелани събития, които е възможно да настъпят вследствие на Вашето ползване на Уебсайта.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

17. В хода на Вашето ползване на Уебсайта от Вас може да бъде поискано да предоставите и ние можем да събираме определена информация за Вас и Вашето ползване на Уебсайта. Политиките на оператора за събиране и използване на информация по отношение на такава Потребителска информация са изложени в Политиката за поверителност. Използвайки Уебсайта се съгласявате да се обвържете със спазване на Политиката за поверителност и потвърждавате и приемате, че носите еднолична отговорност за точността, съдържанието и актуализирането на Вашата потребителска информация.

БЕЗ ПОВЕРИТЕЛНОСТ

18. Приемате и потвърждавате, че при използване на Уебсайта всички и всякакви съобщения и/или информация, предавана от Вас към или чрез Уебсайта, няма да се считат за поверителни или тайни.

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

19. Гарантирате и се съгласявате, че докато използвате Уебсайта няма да качвате, публикувате или предавате или разпространявате или другояче да обявявате чрез Уебсайта каквито и да е материали, които: (a) са защитени с авторски права или друго вещно право или право на интелектуална собственост или техни производни произведения, с изключение на предвиденото в настоящите Условия или без първо да сте получили нашето съгласие или това на притежателя на авторските права; (b) са незаконни, заплашителни, представляващи тормоз, ругателни, нарушаващи закона, деликтни, дискредитиращи, вулгарни, нецензурни, клеветнически, заблуждаващи, фалшиви, съдържащи явни или ярки описания или разкази за сексуални актове (включително, но не само нецензурен език от сексуално естество с насилствен или заплашителен характер, насочен към друго физическо лице или група лица), представляващи нахлуване в личното пространство или изразяващи омраза, (c) ограничават или възпрепятстват който и да е друг потребител да използва и да се наслаждава на Уебсайта, (d) представляват или насърчават поведение, което съставлява криминално престъпление или поражда гражданско-правна отговорност, или (e) съдържа вирус или друг вредоносен елемент, реклама от какъвто и да е тип или неверни или подвеждащи индикации за произход или фактически констатации.

20. Също така гарантирате и приемате, че няма да: (a) имитирате или представяте невярна информация за Ваша свързаност с което и да е друго физическо или юридическо лице; (b) качвате, публикувате, обявявате, предавате, възпроизвеждате, разпространявате или другояче използвате каквато и да е информация или друг материал, получен чрез Уебсайта за търговски цели (различни от изрично разрешените от доставчика на такава информация или друг материал); (c) вземате участие в изпращане на спам (spam) или флъдинг (flooding) или (d) правите опити за получаване на неоторизиран достъп до други компютърни системи чрез Уебсайта. С изключение на изрично разрешеното в настоящите Условия нямате право да качвате, публикувате, обявявате, възпроизвеждате, предавате или разпространявате по какъвто и да е начин какъвто и да е компонент на самия Уебсайт или производни произведения във връзка с него, понеже Уебсайтът е обект на авторско право като съвместна разработка по приложимото законодателство за авторските права.

21. Не сме задължени да следим каквото и да е съдържание в или чрез Уебсайта и не поемаме никакво такова задължение. Независимо от това Вие потвърждавате и приемате, че си запазваме правото да следим Уебсайта и да разкриваме всякаква информация, която е необходима или целесъобразна за изпълнение на закон, наредба или друго искане от страна на държавен орган, за правилно управление на Уебсайта или за наша защита или защита на нашите потребители. Няма да следим или разкриваме умишлено лични електронни съобщения, ако това не се изисква от закона. Запазваме си правото да откажем да публикуваме или да премахнем всяка информация или материали, които по наша преценка са неприемливи, нежелателни, неподходящи или в нарушение на настоящите Условия.

22. Съгласявате се да защитавате, обезщетявате и предпазвате от вреди Оператора, неговите директори, длъжностни лица, служители, представители и свързани лица срещу всички и всякакви искове, задължения, разходи и разноски, включително и не само разумни адвокатски хонорари и съдебни разноски, произтичащи по някакъв начин от Вашето ползване на Уебсайта или поставянето или преноса на съобщение, информация, софтуер или други материали чрез Уебсайта от Ваша страна.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

23. УЕБСАЙТЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ФУНКЦИИ И МАТЕРИАЛИ, СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕ САМО КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ДАННИ, УСЛУГИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ИЛИ НЕПРЕКЪСВАЕМ ДОСТЪП, ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕ, ТОЧНОСТ, ПОЛЕЗНОСТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКО ПРАВО, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ОПЕРАТОРЪТ НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ ФУНКЦИИТЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО В НЕГО ЩЕ БЪДАТ НАВРЕМЕННИ, СИГУРНИ, НЕПРЕКЪСНАТИ ИЛИ ЛИШЕНИ ОТ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ НЕИЗПРАВНОСТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ. ОПЕРАТОРЪТ НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. НИКАКВИ СЪВЕТИ, РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ФОРМА, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОПЕРАТОРА ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, НЕ ПОРАЖДАТ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПРЕДОСТАВЕНА В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. АКО СТЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ УЕБСАЙТА, ЕДИНСТВЕНОТО ВИ СРЕДСТВО ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА Е ДА ПРЕКРАТИТЕ НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

24. ДО ПОЗВОЛЕНАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОПЕРАТОРЪТ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СВЪРЗАНИ ЛИЦА ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДВЕЖДАНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕКИ, ФАКТИЧЕСКИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ, С НАЗИДАТЕЛЕН ИЛИ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ФУНКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАГУБА НА ДОХОДИ ИЛИ ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ОЧАКВАНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДОГОВОРИ, ЗАГУБА НА ОЧАКВАНИ ИКОНОМИИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА НА РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, ДОРИ И АКО ОПЕРАТОРЪТ ИЛИ ТАКОВА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА СА НЕПРИЛОЖИМИ СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОПЕРАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО Е ПУБЛИКУВАНО, ПРЕНЕСЕНО, ОБМЕНЕНО ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ИЛИ ОТ ИМЕТО НА КОЙТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ В ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ИСК (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УСЛОВИЯТА ИЛИ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, НЯМА ДА НАДВИШАВА КАТО ЦЯЛО 100.00£.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

25. Контролираме и управляваме Уебсайта от нашите офиси в Обединеното кралство. За всички въпроси, свързани с Уебсайта и настоящите Условия приложимото законодателство е това на Англия и Уелс. Всички зрители и потребители на Уебсайта се съгласяват да се подчиняват на изключителната юрисдикция на английските съдилища.

26. Законите на Англия и Уелс са приложими към ползването на Уебсайта. Не гарантираме, че материалите в Уебсайта са подходящи или достъпни за употреба в други локации. Лица, които решат да осъществяват достъп до Уебсайта от други локации, правят това по своя собствена инициатива и носят отговорност за съответствието с местното законодателство, ако и доколкото такива местни закони са приложими.

ИЗМЕНЕНИЯ НА УЕБСАЙТА

27. Запазваме си правото по всякаква причина по наша собствена преценка да прекратяваме, променяме, преустановяваме или прекратяване всеки аспект на Уебсайта, включително, но не само съдържание, функции или времетраене на достъпност. Можем да налагаме ограничения на определени функции на Уебсайта или да ограничаваме Вашия достъп до целия или част от Уебсайта без предизвестие и без да дължим неустойка.

АГЕНТ ПО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО

28. Зачитаме правата на интелектуална собственост на други лица и изискваме същото от лицата, ползващи Уебсайта. Ако смятате, че Ваша разработка е била копирана по начин, представляващ нарушение на авторското право, изпратете следната информация в писмена форма (която се счита за включваща електронна поща) до Агента по Закона за авторското право, посочен по-долу: Вашият адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща; • описание на произведението, защитено от авторско право, за което претендирате, че е обект на нарушение; • описание на местоположението на предполагаемия материал с нарушено авторско право в Уебсайта; • декларация от Вас, че по Ваше добросъвестно предположение оспорваната употреба не е разрешена от Вас, притежателя на авторското право, неговия агент или закона; • електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на притежателя на интереса по отношение на авторското право; и • декларация от Вас, отчитайки наказателната отговорност за представяне на невярна информация, която гласи, че предоставената от Вас по-горе информация е точна и че Вие сте притежателят на авторското право или лице, упълномощено да действа от името на притежателя на авторското право.

АГЕНТ ПО АВТОРСКО ПРАВО:

General Counsel, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton G82 2SS.Обединено кралство

Администратори на уебсайта: Ballantines@pernod-ricard.com

Последна актуализация: март 2017 г.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Искам да науча повече за:

*Вашата информация може да се използва от Chivas Brothers International Limited и да я предоставим на други членове на Pernod Ricard Group. Може да се откажете от абонамента по всяко време. Също така може да упражните правото си на достъп, коригиране, изтриване или възразяване. Политиката за защита на личните данни разяснява как.